Pomôžte nám otvoriť rehabilitačné centrum

Cieľom nášho projektu je vytvoriť centrum, kde pod jednou strechou budú mať deti so zdravotným znevýhodnením možnosť absolvovať terapie na mieru na základe odborného plánu zhotoveného odborným fyzioterapeutom alebo inými odborníkmi.
Základné terapie, ktoré budeme poskytovať, sú fyzioterapia, TheraSuit koncept, arteterapia, muzikoterapia, snoezelen terapia, canisterapia, špeciálna pedagogika, logopédia.
Časom by sme veľmi radi dosiahli cieľ, ktorý by ponúkal službu rehabilitačného plávania s fyzioterapeutom a hipoterapie.

 

Čo je cieľom nášho projektu

Je veľmi málo centier a žiaľ veľmi veľa detičiek so zdravotným znevýhodnením, ktoré potrebujú pomoc. Pomoc, kedy im je podaná pomocná ruka a spolu s terapeutom robia krôčik po krôčiku vpred. Dosahujú ciele, ku ktorým vedú veľmi tŕnisté chodníčky, s množstvom prekážok. Ciele, ktoré si musia doslova vybojovať svojou snahou, sebazaprením, trpezlivosťou, silou, odvahou, ktoré častokrát sprevádza plač a bolesť. Životné míľniky ktoré sú pre zdravé deti prirodzené sú pre nich doslova výzvou.

Azda najúčinnejšou rehabilitačnou metódou je Therasuit . Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v dôsledku cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenie mozgu.

Pri cvičení sa využíva oblek Therasuit, tzv. Rehabilitačná cvičebná klietka a cvičenie v pružných lanách, vďaka ktorým dieťa vzpriamene stojí, chodí alebo poležiačky na rehabilitačnom stole dochádza k nácviku správnych pohybov. Navyše cvičenie v pružných lanách ( tzv. Pavúku) je pre deti veselé a hravé .Kľúčovým prvkom je posilňujúci program, vytvorený pre klienta na základe jeho individuálnych potrieb, silných a slabých stránok.

Terapia prispieva k normalizácii svalového tonusu, naučeniu správnych pohybov, držaniu tela, rozvoju hrubej a jemnej motoriky a hlavne k väčšej samostatnosti dieťaťa s detskou mozgovou obrnou a inými neurovývojovými poruchami.

Ako využijeme Vaše finančné dary ?

V prvom rade sa nám vďaka Vašej pomoci podarí zrealizovať náš projekt a uskutočniť otvorenie centra.

Neodmysliteľnou súčasťou centra sú okrem kvalifikovaného personálu aj rehabilitačné, edukačné a stimulačné pomôcky. Vďaka Vaším finančným darom vieme zabezpečiť všetko potrebné pre vybavenie nášho centra.

Medzi najdôležitejšie pomôcky, ktoré otvoria naše centrum pre Vás a Vaše detičky patria: Žinenky, rebrina, balančné a vibračné pomôcky, stupienky, fit lopty, masážny stôl, piklerovej triangel, senzomotorický koberec atď…

Medzi najväčšie investície patrí rozbehnutie Therasuit metódy. Cena univerzálnej cvičebnej klietky sa pohybuje v sume cca 800€ a cena jedného obleku je 2 500€. Keďže každý oblek je určený pre inú vekovú kategóriu a váhu osoby je potrebné mať rôzne veľkosti oblekov.

Ako vznikol celý tento nápad?

Za celým nápadom na zrealizovanie tohto projektu stoja rodičia dvoch chlapcov (4 a 8 rokov). Pokým starší chlapec je Autista, mladší má zasa detskú mozgovú obrnu – spastickú hemiparézu a hemiplégiu. Hlavne s mladším synom absolvovali nespočetné množstvo rôznych rehabilitácii a terapii. Spoznali mnoho rodičov s ich malými bojovníkmi, ktorým osud pripravil rôzne prekážky s ktorými vytrvalo a statočne bojovali. Spoznali mnoho rehabilitačných centier, s rôznymi možnosťami, prístupom. Postupom času zisťovali, že cestovanie medzi centrami, spájanie potrebných terapii a hľadanie voľných termínov je vyčerpávajúci nie len pre  nich, ale hlavne pre ich dieťa. A tak vznikla myšlienka vytvoriť komplex rôznych terapii pod jednou strechou.

Ako sa vraví ,,Kto nezažije, ten nepochopí“ a oni pochopili ako uľahčiť život rodičom aj deťom ktoré to už majú aj tak v živote ťažké pretože sú často odkázané na doživotné rehabilitácie.  

 

Podporiť otvorenie rehabilitačného centra môžete na transparentnom účte:

SK39 0900 0000 0051 8483 4474

Variabilný symbol: 111

Poznámka: rehabilitacne centrum

0
vyzbieraných z 10000€

ĎAKUJEME za každý dar.