Chceme dať deťom svetielko nádeje pre ich lepší život a krajší SVET.

Aj 1 € 5 €10 €20 €50€ môže veľa zmeniť...

alebo venujte 2% z daní.

Komu a ako chceme môžeme pomôcť ?

Cesta je vždy dlhá,náročna, ale výsledok stojí za to.

rehabilitacia Rehabilitácie
delfinoterapia Delfínoterapia
terapia Terapie
  • leo
  • kiki
Úsmev na tvári

Tieto rehabilitácieterapie nám môžu veľmi pomôcť.

Chceme byť tí, ktorí podajú pomocnú ruku a pomôžu im zabezpečiť finančnú pomoc na absolvovanie týchto potrieb, ktoré ich posunú o kúsok vpred k samostatnému a plnohodnotnému životu v budúcnosti.

Rehabilitácie

Rehabilitácie sú nevyhnutnou metódou cvičenia najmä u detičiek s DMO.Je dôležité aby boli pravidelné. Medzi najviac využívané s istotou patrí Bobath koncept, Vojtova metóda, Therasuit metóda a mnoho ďalších. Všetky spomínané metódy rehabilitácii pomáhajú deťom k správnym pohybom, správnemu držaniu tela, rozvoju jemnej a hrubej motoriky a riešiť mnoho ďalších problémov. V neposlednom rade cieľom všetkých terapii je dosiahnuť, aby dieťa dokázalo byť v maximálnej možnej miere samostatné. To, ako musí byť náročné niekoľko hodinové cvičenie pre dieťa, ktoré ako každé iné túži chodiť, hrať sa a behať s ostatnými deťmi, si môžeme iba predstaviť. 

Terapie

Pre PAS a DMO veľmi známa, vyhľadávaná a účinná Delfínoterapia dokáže zázraky. Jej podobnou terapiou je aj Hipoterapia a Animoterapia ktorá zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Zabudnúť však nemôžme ani na množstvo iných terapii, ktoré dokážu dieťa posúvať vpred. Sú nimi najmä ABA terapia, kyslíkové terapie, Snoezelen a mnoho ďalších. 

Zdravotné pomôcky a výživové doplnky

Neodmysliteľnou potrebou sú rôzne zdravotné pomôcky ako napr. balančné plošiny, rebriny, podložky, triangel, masážne pomôcky, rehabilitačné lopty atď. Chýbať nesmú ani pomôcky na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, edukačné pomôcky, logické skladačky. V neposlednom rade nemôžme zabúdať na výživové doplnky, ktoré sú pre detičky s vyhradenou stravou nesmierne dôležité a taktiež aj pri záťaži počas absolvovania všetkých náročných terapii.

Najnovšie články
autista

Čo je autizmus a ako sa prejavuje?

Charakteristika Autizmus je pervazívna, biologicky podmienená neurovývinová porucha. Je to chronické ochorenie s veľkou fenotypovou heterogenitou a neurobiologickými komorbiditami. Termín Autism Spectrum... čitaj viac

DMO

Čo je detská mozgová obrna?

ČO JE DETSKÁ MOZGOVÁ OBRNA? Detská mozgová obrna je dlhodobé ochorenie spojené s mnohými ťažkosťami zdravotného, pedagogického, sociálneho a spoločenského... čitaj viac