Kontakt

Bankové spojenie

Transparentný účet

SK39 0900 0000 0051 8483 4474

SWIFT (BIC): GIBASKBX


Odkaz na transp. účet

PayPal účet (e-mail)

Občianske združenie Silný ako lev

Adresa: Gen. M. R. Štefánika 55/76 922 03 Vrbové

Telefónne číslo: 0951 798 499

E-mail: kontakt@ozsilnyakolev.sk

IČO: 54083168

Reg. číslo: VVS/1-900/90-62249