O nás

Chceme dať deťom svetielko nádeje pre ich lepšíkrajší život.

Čo chceme ?

    Našim cieľom je pomáhať zdravotne znevýhodneným ľuďom, prioritne sa však sústreďujeme na detičky s PAS ( porucha autistického spektra) a DMO ( detská mozgová obrna).

    Každý rodič si praje mať zdravé dieťatko a však nie vždy to tak žiaľ je. Vtedy prichádza kolotoč rehabilitácii, terapii ktorý sa začne s nádejou na lepší život. Niekde v diaľke svieti pomyselné svetielko nádeje ku ktorému sa dieťa spolu s rodičom snaží dostať a však málokto z nás si vie predstaviť aké je to fyzicky, psychicky a finančne náročné.

    Preto chceme byť práve tí, ktorí podajú pomocnú ruku a pomôžu im zabezpečiť finančnú pomoc na absolvovanie týchto potrieb, ktoré ich posunú o kúsok vpred k samostatnému a plnohodnotnému životu v budúcnosti. 

Naša história

2021
Založenie

V roku 2021 sme založili občianske združenie Silný ako lev.